SIM010 – mikroprotsessiline seade väravate automaatika, tõkkepuude või muude elektriseadmete  distantsjuhtimiseks GSM võrgu kaudu.
Kasutusvõimaluste näited:
• Automaatne asutuste ja kortermajade hoovide tõkkepuude juhtimine.
• Individuaalmajade hooviväravate juhtimine.
• Ühe lisa elektriseadme sisse lülitamine kindlaks ajavahemikuks.
Näited. Akvaariumi valgustus, pumpade ja kastmisseadmete sisse lülitamine, soojendusseadmed jms.
• Turvaseadmete sisse lülitamine.
• Ükskõik millise elektriseadme sisse lülitamine, mida juhitakse ON/OFF abil.
• Uuesti laadida peatunud süsteemi, näiteks kas arvutit või serverit.
• Teadete saatmine väravate või muude seadmete automaatika rikete kohta.

Töö põhimõte:
Automaatne väravate juhtimise süsteem ESIM010 töötab GSM telefonivõrgus. Väravaid saab avada või muid elektriseadmeid sisse lülitada lühiajalise telefonihelinaga, tasuta.
Telefonikõne katkestatakse automaatselt.
Helistades süsteemi telefoninumbrile, kontrollitakse, kas helistatava telefoni number on süsteemi andmebaasis. Alles peale seda väravad avanevad. Juhul kui juhtimissüsteemi numbrile helistatakse telefonilt, mille numbrit ei süsteemi andmebaasis, või kui võetakse vastu vigase koodiga SMS sõnum, siis süsteem ei käivitu.
Süsteemi saavad konfigureerida ja programmeerida administraatorid. Neil on võimalus konfigureerida relee toime kestvust, lisada uute kasutajate telefoni numbreid, neid kustutada.
Saates päringu, süsteem SMS sõnumiga teatab side kvaliteedist, vabade mälukohtade arvu.
Väravate asendi sensori või lüliti abil administraatorid peale kindlaksmääratud aja möödumist võivad saada SMS sõnumi avatute väravate kohta.
Näide. Väravate automaatika rike, kui väravad või tõkkepuu ei sulgu peale kindlaksmääratud ajavahemikku.