SIM010 – mikroprocesora ierīce, kas paredzēta vārtu automātikas, ceļa barjeru vadībai vai elektroierīču ieslēgšanai attālināti,
izmantojot GSM tīklu.
Sistēmas izmantošanas piemēri:
• Automātisko barjeru vadība daudzdzīvokļu māju un iestāžu pagalmos
• Savas mājas vārtu atvēršana
• Vienas elektroierīces ieslēgšana noteiktā laika periodā.
Piemēram, akvārija apgaismojuma ieslēgšana, sūkņa ieslēgšana, laistīšanas kontrole, telpu apkures kontrole u. tml.
• Apsardzes sistēmas ieslēgšanai
• Jebkādas elektroierīces ieslēgšana, kuras vadība izmanto ON/OFF funkciju.
• Restartēt uzkārušos sistēmu, piemēram, datortīklu vai serveri
• Informēšana par bojājumu vārtu vai citās automātikas ierīcēs.
Darbības apraksts:
Automātisko vārtu vadības sistēma ESIM010 darbojas GSM tīklā. Tiek atvērti vārti vai ieslēgta jebkāda elektroierīce ar īsu zvanu no tālruņa, kas neko nemaksā. Zvans tiek automātiski noraidīts.
Uzzvanot uz sistēmas tālruņa numuru, tiek pārbaudīts, vai zvans ir ierakstīts datu bāzē. Ja tas noticis – relejs tiek ieslēgts uz noteiktu periodu. Ja apsardzes sistēmu mēģinātu sazvanīt nepiederošs numurs, vai tiktu pieņemta SMS ar nepareizu paroli – sistēma to ignorētu.
Sistēmu var konfigurēt ieprogrammētie administratori. Tie var konfigurēt releja nostrādāšanas ilgumu, ierakstīt jaunus lietotāja tālruņa numurus vai tos dzēst.
Nosūtot pieprasījumu, sistēma ar SMS paziņo par sakaru kvalitāti un brīvās atmiņas daudzumu.
Pievienojot atvērto vārtu sensoru vai slēdzi, administratori var saņemt SMS īsziņas par noteiktā laikā neaizvērtiem vārtiem.
Piemēram, ja notiek vārtu aprīkojuma bojājums, ja noteiktā laikā nenolaidās vārti vai ceļa nožogojums.