Väravate automaatika valimisel tuleb pöörata tähelepanu tootja kogemusele selles valdkonnas, seadmete töökindlusele, teenuste kvaliteedile (lisateenused, garantiiteenindus), uute tehnoloogiate rakendamisele ja hinna-kvaliteedi suhtele.

Kasulik teave liugvärava automaatika valimisel

Vaatamata sellele, et sellised väravad on rasked, neid saab ka käsitsi kergesti avada, juhul kui nad on õigesti paigaldatud. Väravaautomaatika abil on kõik värava juhtimise funktsioonid palju mugavamad ja turvalisemad. Automaatika on vajalik mugavaks väravate avamiseks ja kinni panekuks, väravate lukku panekuks, mis tagab teie territooriumi privaatsuse ja turvalisuse.
Liugvärava automaatika valitakse vastavalt värava kaalule ja väravate avamise sagedusele. Värava liikumist juhitakse hammaslati Art.805 (vt. väravate detailid) abil.
Itaalia firma BFT S.p.a, kes toodab väravate automaatikaseadmeid alates 1980. aastast, on üks kõige tuntum ettevõte, kes pakub väravate automaatikaseadmeid ükskõik milliste mõõtmetega väravatele:
• Selle firma poolt pakutavad Deimos BT 24V ja Deimos 230V väravate automaatika on kõige populaarsem, see automaatika sobib kuni 500 kg kaaluvate väravatele. See on hea valik eratarbijate, kes automatiseerivad oma hooviväravaid. Deimos BT 24V sobib ka suurematele ja raskematele väravatele, samuti ka sinna, kus väravate avamise ja sulgemise sagedus on intensiivne.
• Deimos 800F sobib kuni 800 kg kaaluvatele väravatele. Selle värava automaatikal on värava avamise ja sulgemise katkestamise funktsioon, kui värava avamise piirkonda ilmub takistus (auto, inimene jne).

Liugvärava automaatika DEIMOS tööpõhimõte:

Kasulik informatsioon tiibväravate automaatika valimiseks.

Tiibväravate automaatika valitakse vastavalt värava laiusele ja tema kaalule. Automaatikat saab paigaldada nii uutele kui ka vanadele väravatele.
Itaalia firma BFT S.p.a. pakub automaatikat iga suurusega tiibväravatele:
• Kõige populaarsem tiibväravate automaatika on Phobos BT (värava ühe tiiva laius kuni 2 meetrit) ja Phobos BTNL (ühe tiiva laius kuni 5 meetrit). Selles värava automaatikas kasutatakse 24V tehnoloogiat, värav on suurendatud turvalisusega, väraval on liikumise magnetlõpplülitid väljalülitusseadmetega, tänu milledele puudub vajadus paigaldada täiendavaid avamise-sulgemise piirajaid. Automaatika avab väravad 90° võrra 18 sekundi jooksul.
• Populaarne on samuti Virgo 24V väravaautomaatika. Selle värava automaatikas kasutatakse samuti 24V tehnoloogiat ja väravad avanevad 14 sekundi jooksul. Neid väravaid on lihtne paigaldada müürituste või seinte külge, väravaid saab avada kuni 120° nurga all.

Tiibväravate PHOBOS automaatika tööpõhimõte: