Elektriskā bloķēšanas plate ir bloķēta fiksācijas cilnē. Elektriskais signāls atver elektrisko plāksni un tiek atvērta atslēga.
Platu kontrolē 12V.
Iespējamas izmaiņas ar atmiņu.