Fotoelementu pāris. Darbības attālums līdz 30 metriem.