Par vidēji intensitātes interjera un ārdurvīm, ko var aizslēgt ar DIN standarta cilindru. Attālums no priekšējās plāksnes uz centru cilindra 52 mm. Attālums starp roktura un PZ centra 85 mm.