Solenoīda slēdzene lietojama daudzdzīvokļu mājas lauka durvīm, biroju ēku iekšdurvīm, dažādās ejas kontroles sistēmās. Var lietot ar durvju automātiku. Divpusējas darbības mēlīte. Var lietot svārsta durvīm. Durvis var atvērt gan uz iekšpusi, gan uz ārpusi, to slēdzeni elektriski aktivizējot, arī atslēdzot slēdzeni ar atslēgu vai ar aizgriezni. Rekomendējam durvīs iemontēt durvju aizvērēju.